Ismeretterjesztés

Gombamúmiák

A múmia szót hallva, legtöbben az egyiptomi fáraók bebalzsamozott, időtállóvá tett holttesteire gondolnak. A csehországi Brünnben járt utazó valószínűleg nem kis borzongással emlékszik vissza a kapucinusok kriptájában látott, természetes úton konzerválódott több száz éves szerzetes múmiákra. Az emberi test, és általában a magasabb rendű szervezetek spontán mumifikálódása meglehetősen ritka jelenség. Annál gyakoribb viszont az alsóbbrendű állatok, növények között, csak ezt egyszerűen kiszáradásnak nevezzük. Mindkét említett csoportra érvényes az a szabály, hogy a stabil vázanyagot tartalmazó vagy csekély víztartalmú szervezetek száradnak ki legkönnyebben, és ezek őrizhetők meg legjobban természeteshez közeli állapotukban. A gombákkal azonban más a helyzet…tovább

Gombavédelem

A gombák rejtett életmódjuk és rendszertelen megjelenésük következtében hosszú időn keresztül a természetvédelem mostohagyermekei voltak hazánkban. Már létezett a Magyarországi Növény – és Állatfajok Vörös Könyve, amikor a múlt század 90-es éveinek közepén történtek meg csak az első lépések a Nagygombák Vörös Listájának összeállítására. 1999-ben született meg a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) és az Európai Gombavédelmi Tanács (ECCF) ajánlásai alapján kidolgozott 293 veszélyeztetett magyarországi gombafajt és 133 nemzetséget tartalmazó Vörös Lista. A Magyar Mikológai Társaság szakmai testülete ebből választotta ki a védelemre javasolt fajokat. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatalával történt egyeztetések eredményeképpen 2005 szeptemberével megtörtént az áttörés és 35 gomba-, továbbá 5 zuzmófaj kapott jogszabályi szintű védelmet. Azóta további fajokat is védetté nyilvánítottak, jelenleg 58 a védett gombafajok száma…tovább